Z každého rožku , trošku...

 

Deň, kedy začínal Nový rok sa v našej minulosti posúval podľa aktuálneho kalendára, ktorý platil. Starý Rimania, kresťanská cirkev s Juliánskym kalendárom, či pápež Gregor VIII. stanovili dátum začiatku roka na rôzne dni - 1. marec, neskôr 25.december, inokedy 1. Január, či 6. Január. Tieto posuny značne ovplyvnili celú obyčajovú kultúru tohto...

Život má svoje cykly a určité tempo. Niektoré cykly sú dané prírodou, iné kozmickými zákonitosťami a niektoré sú obsiahnuté v tradíciách, ktoré sme si vytvorili my ľudia. Tempo má každá bytosť, či energia svoje vlastné, špecifické pre svoje jedinečné naladenie.