Nový rok 2018 je za rohom

23.12.2017

Život má svoje cykly a určité tempo. Niektoré cykly sú dané prírodou, iné kozmickými zákonitosťami a niektoré sú obsiahnuté v tradíciách, ktoré sme si vytvorili my ľudia. Tempo má každá bytosť, či energia svoje vlastné, špecifické pre svoje jedinečné naladenie.

Počas Vianočného obdobia končí a začína niekoľko cyklov naraz. V zemskom cykle všetko umiera, aby sa mohlo rodiť cez ticho opäť na svet. Navracia sa slnko, tmavé večery ubúdajú. Spoločenský život sa z verejnej činnosti viac obracia do ticha našich domácností. Počas silvestrovskej noci sa narodí mnoho nových predsavzatí a prichádza nádych do nového, do nádeje, do viery, že tento rok sa nám to podarí :-). V kresťanskom svete prichádza na svet Ježiš, cítime magdalénske a kristovské energie na tela aj na duši.

Blíži sa nový cyklus... Nový rok ja za rohom.

Čo nás čaká? Čo nastávajúci rok prinesie alebo odnesie? Aké sny sa nám naplnia, či zrútia? 


Nech sú otázky akékoľvek , kolo osudu, naše rozhodnutia a vôľa nám odhalia odpovede v každodennosti. Všetko, čo sa stane prítomnosťou bude našim učením, pozorovaním a novým uVEDOMENÍM.  Rod, úcta k predkom, rodinné tradície a súvislosti v tomto smere budú našou cestou k poznaniu. K jeho naplneniu si môžeme želať všetci spoločne..


  • odvahu pozerať sa na svet bez posudzovania a hodnotenia.
  • silu a vitalitu čeliť všetkému, čo je v nás ešte ukryté.
  • vytvárať úžitok pre seba a svet.
  • slúžiť vyšším aj pozemských zámerom. 
  • byť láskou, pravdou, pokorou i veľkorysosťou v každej bunke, dychu a nám vlastnej -ľudskej tvorivosti.

"Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je."  Jan Werich


Rodina Manufolktúry