Kolekcie BUSINESS FOLK

02.12.2017

BUSINESSFOLK kolekcie sú u nás čerstvou novinkou. Rozhodli sme sa ušiť kolekcie pre ženy z manažérskeho sveta alebo práce, ktorá si vyžaduje určitý dress code. Určené sú práve pre ženy, ktoré majú srdce plné folklóru, a sú si vedomé toho, že je veľmi dôležité zachovávať alebo vytvárať tradície. Sú to ženy s analytickým myslením, organizovaným časom , ale obrovskou dušou a nadšením pre skutočný život.